Навчальна дисципліна «Аналіз господарської діяльності. Технікоекономічний аналіз» належить до циклу вибіркових дисциплін професійноорієнтованої підготовки фахівців з напряму  073 «Менеджмент» за освітньокваліфікаційним рівнем – бакалавр. Предметом вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності. Техніко-економічний аналіз» є принципи техніко-економічного аналізу господарської діяльності підприємства та його структурних підрозділів. Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка фахівців до професійної діяльності з питань економіки і управління на сучасних підприємствах, зокрема вирішення завдань при аналізі та підвищенні ефективності їх роботи. Задачі дисципліни – формування у студентів сукупності знань, вмінь та уявлень з основ техніко-економічного аналізу.