Проблемна лабораторія дистанційного навчання НТУ «ХПІ» запрошує Вас до навчання у відкритому дистанційному курсі «Технології розроблення дистанційного курсу та змішане навчання» (108 годин, 10 тижнів). Початок занять 16 березня 2015 р.

Мета: навчитися створювати дистанційні курси та проводити дистанційний та змішаний навчальний процес.

Програма курсу
Заняття 1 Система проектування навчання
Заняття 2. Визначення цілей курсу
Заняття 3. Теорії навчання
Заняття 4. Проектування змісту
Заняття 5. Оформлення тексту
Заняття 6. Дизайн тексту
Заняття 7. Якість дистанційного навчання
Заняття 8. Тестування
Заняття 9. Спілкування у дистанційному навчанні
Заняття 10 Оцінювання

Дистанційний курс можна створювати на сайті ПЛДН НТУ «ХПІ», або на сайті свого університету чи організації (за домовленістю).

Навчання у курсі безкоштовне.
Мова спілкування – українська та російська.


Керівники системи підвищення кваліфікації можуть приєднатися до відкритого курсу з своїми слухачами окремою групою. Керівник отримає відповідний доступ до курсу для керування та зворотного зв’язку з колегами.

Для учасників курсу будуть проводитись щотижневі вебінари. Посилання будуть розміщуватись на сайті курсу.

Для участі у дистанційному курсі необхідно заповнити анкету http://dl.kharkiv.edu/mod/resource/view.php?id=17089

Автор та тьютор курсу науковий керівник Проблемної лабораторії дистанційного навчання (ПЛДН) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Тьютори курсу – провідні фахівці ПЛДН: Сиротенко Н.Г., Токар Г.І., Рибалко О.В., Савченко М.В.