Педагогіка та психологія вищої школи викладається для магістрів усіх спеціальностей університету