Питання для самоконтролю

  1. Коли підприємство є ліквідним.
  2. Основні показники ліквідності підприємства, їх розрахунок і аналіз.
  3. Як скласти баланс (календар) платоспроможності і яке його основне призначення?
  4. Як аналізується фінансова стабільність підприємства?
  5. Як аналізується оборотність оборотних коштів?
  6. Які основні напрямки складання й аналізу звіту про рух коштів?
  7. Як аналізується власний капітал підприємства?
  8. Як розрахувати суму власного капіталу за даними балансу?
  9. Як здійснюється аналіз рентабельності капіталу?

 

Остання зміна: середа 29 травень 2019 19:19