Питання до самостійного вивчення

1.У чому полягає сутність платоспроможності й ліквідності підприємства?

2.Що таке ліквідність активів і чим вона відрізняється від ліквідності балансу?

3.Який з елементів оборотних активів є найбільш ліквідним, а який найменш ліквідним?

4.Як оцінюється ліквідність балансу, заснована на співвідношенні абсолютної величини окремих груп активів і пасивів?

5.Назвіть основні показники ліквідності й охарактеризуйте методику їхнього розрахунку.

6.Як визначається показник поточної ліквідності з урахуванням швидкості трансформації окремих видів оборотних активів у готівку і швидкості дозрівання короткострокових зобов'язань до погашення?

7.Викладіть методику оцінювання платоспроможності підприємства на основі вивчення грошових потоків

Last modified: Wednesday, 29 May 2019, 7:19 PM