Питання до самостійного вивчення

1.Що розуміють під фінансовим станом підприємства? У зв'язку з чим підвищується значимість його аналізу на сучасному етапі?

2.Назвіть основні завдання аналізу ФСП й основні джерела його інформаційного забезпечення.

3.Що розуміють під фінансовою стійкістю підприємства і за допомогою яких показників вона оцінюється?

4.Як оцінюють фінансову стійкість підприємства на основі аналізу співвідношення власних і позикових джерел?

5.Як визначити нормативний рівень коефіцієнтів концентрації власного капіталу, позикових засобів, фінансового левериджу для конкретного підприємства?

6.Від яких факторів залежить коефіцієнт фінансового левериджу?

7.Як розраховують і оцінюють рівень фінансового левериджу?

8.Викладіть сутність і порядок розрахунку операційного левериджу.

9.Як визначається запас фінансової стійкості підприємства?

10.Викладіть порядок визначення суми власного оборотного капіталу і назвіть фактори зміни його величини.

11.Як визначається забезпеченість підприємства власним оборотним капіталом?

12.Як визначається забезпеченість запасів джерелами їх формування і які типи фінансової стійкості виділяють за рівнем цього показника?

13.Викладіть сутність методики оцінювання фінансової стійкості, заснованої на співвідношенні фінансових і нефінансових активів

Last modified: Wednesday, 29 May 2019, 7:17 PM