Питання для самоконтролю

  1. Від яких факторів залежить швидкість обороту сукупного капіталу й оборотного капіталу? Яка методика розрахунку їхнього впливу?
  2. Як визначається ефект від прискорення оборотності капіталу?
  3. Як відобразити взаємозв'язок між загальними і частковими показниками оборотності капіталу?
  4. Викладіть основні шляхи прискорення оборотності оборотного капіталу
Last modified: Wednesday, 29 May 2019, 7:16 PM