Питання до самостійного вивчення

1.Які показники можна використовувати для оцінювання ефективності використання капіталу і яка методика їх розрахунку?

2.Які показники застосовують для оцінювання інтенсивності ви­користання капіталу і яка методика їх розрахунку?

3.Який взаємозв'язок показників рентабельності капіталу, його оборотності й прибутковості продукції? Зобразіть його графічно.

4.Яка методика аналізу показників ефективності використання капіталу?

5.Викладіть методику факторного аналізу ефективності використання капіталу:

  • операційного;
  • сукупного;
  • позикового;
  • власного (акціонерного).

6. Охарактеризуйте методику аналізу оборотності капіталу.

Last modified: Wednesday, 29 May 2019, 7:15 PM