Питання для самоконтролю

  1. Назвіть фактори й охарактеризуйте методику розрахунку їхнього впливу на зміну величини ЧГП від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
  2. Викладіть методику розрахунку й аналізу показників, що характеризують збалансованість грошових потоків.
  3. За допомогою яких показників оцінюють інтенсивність та ефективність грошового потоку?
  4. Які способи застосовують для забезпечення збалансованості грошових потоків у короткостроковому періоді?
  5. Які способи застосовують для забезпечення збалансованості грошових потоків у довгостроковому періоді?
  6. Які шляхи збільшення чистого грошового потоку?
Last modified: Wednesday, 29 May 2019, 7:13 PM