Питання до самостійного вивчення

1.Викладіть порядок класифікації і методику горизонтального та вертикального аналізу активів підприємства.

2.Як визначають ефект інфляційного важеля на зміну величини власного капіталу?

3.Як аналізують основний капітал підприємства?

4.Як проводять аналіз оборотних активів підприємства, у тому числі:

  • виробничих запасів;
  • незавершеного виробництва;
  • готової продукції;
  • дебіторської заборгованості;
  • залишків грошової готівки?

 

Last modified: Wednesday, 29 May 2019, 7:10 PM