Питання для самоконтролю

 1. Які завдання ставляться перед аналізом прибутку підприємства?
 2. Назвіть джерела інформації для аналізу прибутку і охарактеризуйте їх.
 3. Поясніть, як формується прибуток підприємства.
 4. Що таке прибуток, одержаний від звичайної діяльності?
 5. Що таке чистий прибуток?
 6. Назвіть фактори, які впливають на прибуток від реалізації.
 7. Поясніть, як створюються доходи від цінних паперів.
 8. Що таке трендовий аналіз прибутку?
 9. Охарактеризуйте резерви збільшення прибутку.
 10.  

   
  Назвіть види рентабельності та охарактеризуйте їх.

 

Last modified: Wednesday, 29 May 2019, 7:08 PM