Питання для самоконтролю

  1. Охарактеризуйте основні показники рентабельності і методику їх розрахунку.
  2. Запишіть факторну модель і методику розрахунку впливу факторів на зміну рівня рентабельності продукції, обороту і капіталу.
  3. Назвіть основні джерела резервів збільшення прибутку і методику їх підрахунку.
  4. Запишіть алгоритм розрахунку визначення резервів підвищення рівня рентабельності.
Last modified: Wednesday, 29 May 2019, 7:05 PM