Питання до самостійного вивчення

1.Назвіть основні завдання і джерела даних для аналізу фінансових результатів.

2.Охарактеризуйте основні показники прибутку і порядок їх розрахунку.

3.Викладіть методику розрахунку впливу факторів на зміну суми прибутку від реалізації продукції в цілому по підприємству і за окремими видами продукції.

4.Як визначають вплив структури продажів на прибуток підприємства?

5.Які фактори визначають рівень середньореалізаційних цін і як розраховують їхній вплив?

6.Як проводять аналіз інших фінансових результатів?

Last modified: Wednesday, 29 May 2019, 7:05 PM