Питання для самоконтролю

  1. Значення аналізу собівартості продукції.
  2. Які завдання розв’язуються під час такого аналізу?
  3. Які джерела інформації використовуються для аналізу собівартості?
  4. За якими показниками характеризується собівартість продукції?
  5. Які види собівартості використовуються в економіці?
  6. Назвіть особливості собівартості одиниці окремих видів продукції?
  7. У чому полягають особливості аналізу витрат на 1 грн. товарної продукції?
  8. Обґрунтуйте необхідність і методику зниження собівартості порівнянної і непорівнянної продукції.
  9. Навіщо і як виявляти вплив обсягу й структури продукції на зниження собівартості?
Остання зміна: середа 29 травень 2019 7:01