Питання до самостійного вивчення

1.Як аналізують забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами?

2.Викладіть методику аналізу стану складських запасів матеріальних ресурсів.

3.Як визначають оптимальну партію замовлення і запасу?

4.Чим є АВС-аналіз і Х¥2-аналіз в управлінні запасами?

5.Назвіть показники, що характеризують ефективність викори­стання матеріальних ресурсів.

6.Від яких факторів залежить загальна матеріаломісткість і ма­теріаломісткість окремих видів продукції?

7.Назвіть фактори зміни прибутку на гривню матеріальних витрат і викладіть методику розрахунку їхнього впливу.

 

Остання зміна: середа 29 травень 2019 6:52