Питання до самостійного вивчення

1.Які завдання і джерела інформації аналізу використання основних засобів?

2.Які показники характеризують рух і технічний стан основних засобів?

3.Як визначають рівень забезпеченості підприємства основними виробничими фондами? Для чого і як розраховують показники фондоозброєності й технічної озброєності праці?

4.Які показники характеризують ефективність й інтенсивність використання основних засобів і як їх розраховують?

5.Запишіть факторну модель рентабельності основних засобів і алгоритм розрахунку впливу факторів.

6.Запишіть факторну модель фондовіддачі основних засобів та алгоритм розрахунку впливу факторів.

7.Від яких факторів залежить фондовіддача діючого технологічного обладнання і яка методика розрахунку їхнього впливу?

8.Що розуміють під виробничою потужністю підприємства і за рахунок чого може змінитися її величина? Які показники характеризують повноту її використання?

9.Охарактеризуйте методику аналізу використання обладнання.

10. Висвітліть методику аналізу визначення резервів збільшення випуску продукції і фондовіддачі за рахунок повнішого використання основних засобів.

Last modified: Wednesday, 29 May 2019, 6:50 PM