Питання до самостійного вивчення

1.Як аналізують забезпеченість підприємства трудовими ресурсами за кількісними і якісними параметрами?

2.Які показники використовують для характеристики руху трудових ресурсів на підприємстві і як визначають їхній рівень?

3.Як визначити резерв збільшення виробництва продукції за рахунок створення нових робочих місць?

4.Висвітліть методику аналізу виконання плану соціального розвитку підприємства і соціальної захищеності членів трудового колективу.

5.За якими показниками оцінюють повноту використання трудових ресурсів на підприємстві? Як визначити надпланові цілоденні і внутрізмінні втрати робочого часу?

6.Як визначають резерв збільшення виробництва продукції за рахунок скорочення втрат робочого часу?

7.Охарактеризуйте узагальнюючі, окремі і допоміжні показники продуктивності праці і методику розрахунку їх.

8.Побудуйте структурно-логічну факторну модель середньорічного виробітку промислово-виробничого персоналу і запишіть алгоритм розрахунку впливу факторів за одним із методів детермінованого аналізу.

9.Від яких факторів залежить рівень середньогодинного виробітку на промислових підприємствах і які способи можна використати для визначення їхнього впливу?

10.Як визначають зміни і резерв збільшення випуску за рахунок зростання продуктивності праці?

11.Охарактеризуйте методику аналізу ефективності використання трудових ресурсів.

12.Висвітліть методику аналізу використання фонду заробітної плати.

Last modified: Wednesday, 29 May 2019, 6:41 PM