Питання для самоконтролю

  1. Яке значення має аналіз виробництва продукції, робіт і послуг за умов ринкових перетворень в Україні? Які зав­дання ставляться перед ним?
  2. Як аналізувати обсяг товарної продукції? Які показники при цьому можна використовувати?
  3. Які особливості аналізу динаміки обсягу виробництва продукції?
  4. Назвіть можливі причини зміни обсягів виробництва продукції.
  5. Як проводиться аналіз асортименту та структури випуску продукції?
  6. Який порядок розрахунку коефіцієнтів асортиментності та структури випуску продукції?
  7. Назвіть основні причини асортиментно-структурних зрушень під час виробництва продукції. На які показники можуть впливати ці зрушення?
  8. Які показники використовують, аналізуючи якість про­дукції?
  9. Назвіть основні способи, які застосовують, аналізуючи сортність продукції.

10. У чому полягають особливості аналізу бракованої продукції? Які причини породжують брак?

11. Які показники характеризують ритмічність виробництва та випуску продукції? Назвіть порядок розрахунку коефіцієнта ритмічності за різних умов.

12. Яка різниця між поняттями «комплектність виробництва» і «комплектність продукції»?

13. Які чинники впливають на ритм роботи підприємства?

14. Як проводиться аналіз залишків незавершеного виробництва продукції?

Last modified: Wednesday, 29 May 2019, 6:39 PM