Питання до самостійного вивчення

1.Якими є значення і завдання аналізу виробництва та реалізації продукції?

2.Які джерела інформації використовують для аналізу виробництва і реалізації продукції?

3.Які показники використовують для аналізу виробництва і реалізації продукції?

4.У чому ви бачите різницю в економічній сутності понять" обсяг продажів" і "обсяг реалізації"?

5.Охарактеризуйте в цілому методику аналізу виробництва і реалізації продукції.

6.Як аналізують динаміку і виконання плану виробництва та реалізації продукції?

7.Яка методика оцінювання асортиментної політики підприємства?

8.Що таке структура продукції (послуг) і як вона впливає на економічні показники діяльності підприємства? Чи вигідні зміни в структурі виробництва для підприємства і в яких випадках?

9.Охарактеризуйте основні способи розрахунку впливу структури продукції на обсяг її виробництва у вартісному вираженні і на суму виручки.

10.Назвіть узагальнюючі, індивідуальні і непрямі показники якості продукції.

11.Як розраховують вплив якості продукції на обсяги виробництва у вартісному вираженні, на суму виручки, прибутку та інші показники?

12.Висвітліть методику аналізу ритмічності роботи підприємства.

13.Назвіть фактори змін обсягу реалізації і виробництва продукції (послуг).

14.Перелічіть основні джерела резервів збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції. Як визначають величину цих резервів?

Last modified: Wednesday, 29 May 2019, 6:39 PM