Питання для самоконтролю

1. Якими джерелами інформації користуються, аналізуючи реалізацію продукції?

2. Основні завдання аналізу реалізації продукції.

3. Назвіть фактори, що впливають на обсяг реалізації продукції.

4. Основні завдання аналізу маркетингової діяльності підприємства.

5. Основні показники, що використовуються для аналізу ринків збуту продукції.

6. Основні етапи аналізу цінової політики підприємства.

7. Основні завдання і показники оцінки системи розповсюдження товарів.

8. Якими параметрами користуються, оцінюючи конкурентоспроможність виробів?

9. Основні напрямки збільшення обсягів реалізації продукції.

Last modified: Wednesday, 29 May 2019, 6:32 PM