Питання до самостійного вивчення

1. Сутність інформації і роль її для аналітичного дослідження.

2. Які основні вимоги ставляться до аналітичної інформації?

3. Оперативність інформації і використання комп’ютерної технології.

4. Як класифікуються джерела аналітичної інформації?

5. Показники та їх класифікація.

6. Як здійснюється перевірка доброякісності інформації за формою і змістом?

Last modified: Wednesday, 29 May 2019, 6:27 PM