Питання для самоконтролю

  1. Висвітліть суть, назвіть види і завдання факторного аналізу.
  2. У чому полягає різниця між детермінованим і стохастичним факторним аналізами?
  3. У чому суть класифікації і систематизації факторів в економічному аналізі господарської діяльності?
  4. Як проводять моделювання взаємозв'язків в економічному аналізі? Назвіть основні типи детермінованих факторів моделей і способи перетворення їх.
  5. У чому суть прийому порівняння? Які типи порівнянь застосовують в аналізі і яка їхня мета? Назвіть основні способи приведення показників до зіставного виду.
  6. Охарактеризуйте основні види відносних і середніх величин.
  7. Для чого використовують балансовий метод в аналізі господарської діяльності?
Last modified: Wednesday, 29 May 2019, 6:25 PM