Питання до самостійного вивчення

  1.  Які принципи аналітичного дослідження ви знаєте?
  2.  У чому полягає суть деталізації?
  3.  Для чого використовують метод порівняння?
  4.  Які ви знаєте прийоми, що поліпшують порівнянність показників?
  5.  Що дає моделювання економічних процесів?
  6.  Дайте визначення елімінування та його технічних прийомів.
  7.  Які статистичні методи дослідження використовують в економічному аналізі?
  8.  Економіко-математичні методи, застосовувані в аналізі.
  9.  Які ще є методи аналізу?
Остання зміна: середа 29 травень 2019 18:24