ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМУ, САМОПЕРЕВІРКИ, ПОВТОРЕННЯ

1. Що таке злочин? Які його ознаки та склад?

2. Яка класифікація злочинів вам відома?

3. Що таке стадія вчинення злочину? Які стадії вам відомі?

4. Які обставини виключають суспільну небезпечність і протиправність діяння?

5. Назвіть основні види кримінальних покарань?

6. Перерахуйте обставини, що пом’якшують покарання.

7. Перерахуйте обставини, що обтяжують покарання.

Last modified: Saturday, 26 May 2012, 7:52 PM