ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМУ, САМОПЕРЕВІРКИ, ПОВТОРЕННЯ

1. Дайте визначення адміністративного права.

2. Що являє собою предмет адміністративного права?

3. Які ознаки властиві державному управлінню?

4. Охарактеризуйте джерельну базу адміністративного права. В чому її особливості?

5. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності: поняття, підстави.

6. Дайте визначення адміністративного правопорушення.

7. Хто може бути суб'єктом адміністративного правопорушення?

8. Назвіть види адміністративних правопорушень?

9. Які ви знаєте види адміністративних стягнень?

10. Державне управління як вид соціального управління: поняття, ознаки, принципи.

Остання зміна: субота 26 травень 2012 19:50