ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМУ, САМОПЕРЕВІРКИ, ПОВТОРЕННЯ

1. Дайте визначення поняття цивільного права, майнових та особистих немайнових відносин.

2. Дайте загальну характеристику Цивільного кодексу України.

3. Що таке цивільна дієздатність та які її рівні вам відомі?

4. Охарактеризуйте суб’єктів цивільних правовідносин.

5. Що таке юридична особа? Які їх види вам відомі?

6. Які підстави припинення права власності визначені ЦК України?

7. Дайте визначення поняття та змісту угоди.

8. Які є форми та хто є сторонами угоди?

9. Які вам відомі види угод?

10. Що таке зобов'язання? Які підстави їх виникнення і припинення?

11. Розкрийте поняття цивільно-правової відповідальності?

12. Розкрийте поняття спадкування за законом та за заповітом.

13. Дайте визначення цивільному процесу. Хто є сторонами в цивільному процесі?

14. Охарактеризуйте основні та факультативні стадії цивільного процесу.

15. Дайте визначення шлюбу й сім’я.

16. На яких принципах будуються шлюбно-сімейні відносини?

17. Який порядок укладання шлюбу?

18. Між якими особами укладення шлюбу не допускається? Чому?

19. Який порядок припинення шлюбу?

20. Які відносини регулює шлюбний договір?

21. В чому полягають особисті права та обов’язки подружжя?

22. В чому полягають майнові права та обов’язки подружжя?

23. Які взаємні права та обов’язки батьків і дітей передбачені законодавством?

Last modified: Saturday, 26 May 2012, 7:47 PM