ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМУ, САМОПЕРЕВІРКИ, ПОВТОРЕННЯ

1. Що таке трудове право, яке місце воно посідає в системі галузей національного права України?

2. Дайте загальну характеристику джерел трудового права.

3. Що складає зміст колективного договору?

4. Що таке трудовий договір? Який порядок його укладення?

5. Які є підстави розірвання трудового договору.

6. Який порядок оформлення звільнення працівника і здійснення розрахунків із ним?

7. Що таке робочий час? Його класифікація.

8. Якими правовими методами забезпечується трудова дисципліна?

9. У чому полягає правова сутність матеріальної відповідальності сторін трудового договору?

10. Що таке трудовий спір? Які причини його виникнення?

11. Якими правовими нормами забезпечується розгляд трудових спорів?

12. Охарактеризуйте поняття та види пенсій.

Last modified: Saturday, 26 May 2012, 7:45 PM