План заняття 5

План роботи п'ятого тижня

Пропоную познайомитись з теоретичним матеріалом тижня. Тема. Основи трудового права України.

Після цього ознайомтеся з нормами КЗпП та інших запропонованих нормативно-правових актів за темою.

Завдання 5.1. Трудові правовідносини. Тудовий договір.

Мета: порівняти трудовий договір з договором підряду

Пропоную виконати практичне завдання 5.1, яке представлено у вигляді завдання - модельної ситуації. Вирішення відбувається шляхом аналізу відповідних норм Цивільного кодексу України та Кодексу законів про працю України.

Відповідь надіслати у вигляді файлу.

Максимальна оцінка за завдання 20 балів.

Завдання 5.2. Загальні пістави розірвання трудового договору за ініціативою власника або уповноваженого ним органу.

Мета: охарактеризувати підстави та порядок припинення трудового договору 

Пропоную виконати практичне завдання 5.2, яке представлено у вигляді завдання - модельної ситуації. Вирішення відбувається шляхом аналізу відповідних норм Кодексу законів про працю України.

Відповідь надіслати у вигляді файлу.

Максимальна оцінка за завдання 20 балів.

Завдання 5.3. Форум.

Тема форуму "Випробування при прийнятті на роботу: реалії й закон".

До початку форуму пропоную Вам ознайомитися з положеннями ст. ст. 26-28 КЗпП.

Крім того, можна ознайомитися з науковми публікаціями та судовою практикою з даного питання.

Для обговорення необхідно надіслати у форум повідомлення з аналізом практики реалізацї випробування при прийняття на роботу.

Участь у форумі - 20 балів, також +10 балів можна набрати за активну участь у обговоренні проблеми.

Завдання 5.4.

Будь-який навчальний процес супроводжується рефлексією. Пропоную пройти тест для самоперевірки рівня засвоєння матеріалу (поки що – можливо, буде перероблятися ).

Тест (100)

Загалом на цьому тижні за виконання завдань Ви можете отримати до ___ балів.

Last modified: Saturday, 11 November 2017, 8:04 PM