ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМУ, САМОПЕРЕВІРКИ, ПОВТОРЕННЯ

1. Яке місце займає судова влада у системі розподілу влади.

2. Які основні ознаки правосуддя?

3. Чим різняться суди загальної й спеціальний юрисдикції?

4. Який правовий статус суддів в Україні?

5. Визначте компетенцію Вищої Ради юстиції.

6. Які функції прокуратури України?

7. Судова система України: поняття, місце та основні принципи її діяльності.

8. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи України.

9. Адвокатура та нотаріат в Україні, їх повноваження.

10. Прокуратура в Україні.

11. Правовий статус органів внутрішніх справ в Україні.

12. Правовий статус Служби безпеки України.

Last modified: Saturday, 26 May 2012, 7:43 PM