ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМУ, САМОПЕРЕВІРКИ, ПОВТОРЕННЯ

1. Які риси характеризують чинну Конституцію України як основний закон держави?

2. Обґрунтуйте розвиток конституційного процесу в Україні на сучасному етапі.

3. Обґрунтуйте поняття «соціальна та правова держава».

4. Яка державна мова України?

5. Які державні символи України?

6. Охарактеризуйте інститут громадянства України.

7. Які підстави для набуття громадянства України?

8. Хто такі іноземні громадяни та особи без громадянства?

9. Кого не приймають до громадянства України?

10. Які є підстави для припинення громадянства України?

11. Назвіть політичні права та свободи громадян.

12. Охарактеризуйте соціально-економічні та культурні права громадян.

13. Які є конституційні гарантії прав людини?

14. Визначить виборче право України.

15. Які є етапи підготовки та проведення виборів?

16. Які є види референдумів?

17. Чим референдум відрізняється від виборів?

18. Яка відповідальність за порушення виборчого законодавства України?

19. Що розуміють під “територіальним устроєм держави”?

20. Роль Верховної Ради в Україні?

21. Які питання вирішує Уповноважений Верховної Ради України з прав людини?

22. Які функції комітетів і спеціальних тимчасових комісій Верховної Ради?

23. Що таке законодавча ініціатива? Кому належить право законодавчої ініціативи?

24. Визначте державний статус Президента України?

25. Який порядок обрання Президента України?

26. Назвіть основні повноваження Президента України?

27. За яких підстав повноваження Президента України можуть бути припинені достроково?

28. Перечисліть основні повноваження Кабінету Міністрів України?

29. Хто здійснює виконавчу владу на місцях?

30. Які повноваження місцевих органів виконавчої влади?

Last modified: Saturday, 26 May 2012, 7:41 PM