ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМУ, САМОПЕРЕВІРКИ, ПОВТОРЕННЯ

1. Охарактеризуйте основні ознаки держави.

2. Дайте класифікацію держав за формою правління, політичного режиму, державного устрою.

3. Дайте визначення правової держави. Які шляхи її формування в Україні ви бачите?

4. Загальні передумови виникнення держави. Теорії походження держави й права.

5. Поняття держави, її ознаки та функції.

6. Форми держави: поняття та структура.

7. Механізм та апарат держави.

8. Правова держава.

Остання зміна: субота 26 травень 2012 7:38