Рекомендовані теми для рефератів та обговорень:

1. Особливості формування державно-правових інститутів у різних народів.

2. Законність, правопорядок, суспільний порядок і дисципліна.

3. “Ніщо так не сприяє людської чесноти , як законодавство...”.

4. “Ми повинні бути рабами законів, щоб стати вільними”.

5. “Пороки народу майже завжди кореняться в його законодавстві”.

6. Правове виховання як засіб підвищення рівня правосвідомості та правової культури.

7. Форми правового виховання.

8. Самовиховання як важлива форма правового виховання.

9. Правове мислення та його значення для правової поведінки.

10. Правова та правомірна поведінка.

11. Юридичні наслідки та причини правопорушення.

12. Державна влада і права людини : зв'язок, протиріччя, перспективи взаємодії.

13. В перші роки після революції 1917р. у Росії, право було підлегле так називаній революційній правосвідомості. Усе, що визнавалося корисним для інтересів революції вважалося законним. Чи згодні ви з таким принципом?

14. Чому теоретики більшовизму політику ставили вище права?

15. Чи може сучасне суспільство обійтися без держави?

16. “Народ - єдине джерело влади !” зміст і значення конституційної норми.

17. Чи зацікавлена держава в тім, щоб громадяни добре знали свої права?

18. Суть та значення права в діяльності органів та підрозділів МНС України.

19. Поняття безпеки держави та характеристика її основних складових.

20. Роль та значення працівника МНС України в підтриманні високого рівня держави.

21. Регулювання державою рівня пожежної безпеки та надзвичайних ситуацій.

22. Конституції та конституційно-правові основи суспільного ладу зарубіжних країн.

23. Проблеми становлення конституціоналізму в Україні.

24. Конституційно-правові проблеми захисту прав дитини.

25. Конституційно-правовий статус людини та громадянина.

26. Людина як найвища соціальна цінність.

27. Вибори у зарубіжних країнах: поняття, соціальне призначення та політична роль.

28. Виборчий процес у зарубіжних країнах.

29. Виборчі системи зарубіжних країн.

30. Яка з двох виборчих систем - пропорційна і мажоритарна - справедливіше?

31. Виборчий процес і його стадії.

32. Абсентеїзм: передумови виникнення і сучасний стан проблеми.

33. Референдум у зарубіжних країнах.

34. Загальна характеристика інституту президента в зарубіжних країнах.

35. Усунення з поста Президента в порядку імпічменту.

36. Місце уряду в системі вищих органів державної влади у зарубіжних країнах.

37. Поняття виконавчої влади і система її органів.

38. Правовий статус Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

39. Загальна теорія та стан парламентаризму у зарубіжних країнах.

40. Законодавчий процес у зарубіжних країнах.

41. Загальна характеристика депутатського звернення та депутатського запиту.

42. Особливості правового регулювання праці і відпочинку працівників цивільного захисту.

43. Особливості трудової діяльності неповнолітніх.

44. Особливості трудової діяльності жінок.

45. Дисциплінарна відповідальність.

46. Пенсійне забезпечення в Україні.

47. Соціальний захист сім’ї та дитинства.

48. Соціальний захист працівників цивільного захисту.

49. Реалізація права власності в Україні.

50. Загальна характеристика окремих видів цивільно-правових договорів.

51. Цивільно-правова відповідальність.

52. Спадкування за законом і за заповітом.

53. Шлюбно-сімейні правовідносини в міжнародному праві.

54. Сім’я - це кристал суспільства .

55. Шлюбний контракт: “за” чи “проти”?

56. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

57. Застосування Сімейного кодексу України до іноземців та осіб без громадянства, закони іноземних держав і міжнародні договори в Україні.

58. Право громадян на житло і форми його реалізації.

59. Співвідношення державного управління з виконавчою владою.

60. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

61. Основи адміністративного процесу.

62. Провадження по справах про адміністративні правопорушення.

63. Склад та стадії злочину.

64. Чи може страта зупинити ріст тяжких злочинів?

65. Смертна кара: “за” чи “проти”?

66. Рабство в минулому і сьогоденні .

67. “Мій будинок - моя міцність ”. Що означає цей англійський афоризм?

68. Геноцид: уроки війни.

69. Які органи ефективніше в захисті прав українських громадян: міжнародні чи національні?

70. Повага до праці: чи залежить вона від форми власності?

71. Страйку: “за” і “проти”.

72. Злочинність у сучасній Україні.

73. Які злочини особливо небезпечні сьогодні?

74. Чи здатне кримінальне покарання виправити злочинця?

75. Співучасть у злочині.

76. Кримінальне покарання.

77. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх.

Last modified: Monday, 12 November 2012, 10:23 AM