Питання на рефлексію

io6092


1. Що таке загальні та спеціальні властивості?

2. Які властивості відносяться до механічних?

3. Що характеризує твердість? Які методи визначеннятвердості відомі?

4. Який зв'язок між твердістю і міцністю?

5. Якими показниками характеризується пластичність?

6. Що таке ударна в'язкість?

7. З яких складових складається ударна в'язкість?

Остання зміна: вівторок 27 грудень 2016 10:16