1.1. Історична довідка.

iolife
Історична довідка. Перші кроки зарождення науки матеріалознавства

Матеріалознавство - це наука, що вивчає будову і властивості матеріалів та встановлює зв'язок між їх складом, будовою і властивостями матеріалів. Матеріалознавство вивчає поведінку матеріалів залежно від впливу навколишнього середовища. Вплив буває тепловим, електричним, магнітним і т.д.

Матеріалознавство можна віднести до тих розділів фізики та хімії, які займаються вивченням властивостей матеріалів. Крім того, ця наука використовує цілий ряд методів, що дозволяють досліджувати структуру матеріалів.

При виготовленні наукомістких виробів у промисловості,особливо при роботі з об'єктами мікро- та нано - розмірів необхідно детальнознати характеристику , властивості і будова матеріалів. Вирішити ці завдання і покликана наука - матеріалознавство.


Класифікація матеріалів: металеві, неметалеві і композиційні матеріали.
Металеві матеріали поділяються на групи відповідно з тим компонентом, який лежить в їх основі. Матеріали чорної металургії: сталь, чавуни, феросплави, сплави, в яких основний компонент - залізо. Матеріали кольорової металургії: алюміній, мідь, цинк, свинець, нікель, олово. Метали і металеві сплави складають основу сучасної техніки. Сьогодні метали є самим універсальним щодо застосування класом матеріалів. Для того щоб підвищити якість і надійність виробів, потрібні нові матеріали. Для вирішення цих проблем застосовуються композиційні, полімерні, порошкові матеріали.

Неметалеві матеріали: гума, скло, кераміка, пластичні маси, ситалли.

Композиційні матеріали є складовими матеріалами, до складу яких входять два і більше матеріалів (наприклад, склопластики).

Існує класифікація матеріалів залежно від виду напівфабрикатів: листи, порошки, гранули, волокна, профілі.

Є досить підстав стверджувати, що вихідним моментом для становлення науки про матеріали стало отримання кераміки шляхом свідомої зміни структури глини при її нагріванні і випалюванні.
На наступному етапі розвитку людина стала використовувати метали. Масштаби використання металів зростали, і людство вступило з бронзового століття в залізний, оскільки залізні руди виявилися доступніше мідних. У 1-му тисячолітті до н.е. переважало залізо, яке навчилися поєднувати з вуглецем при ковальської обробці в присутності деревного вугілля. Поки точно не встановлено, коли почалося застосування термічної обробці сталі, але все ж відомо, що в 9 і 8 ст. до н.е. жителі Луристана використовували її в побуті і техніці.

   
Першими і найбільш істинним судженнями про сутність якості матеріалів були судження давньогрецького філософа Демокрита (близько 460 рр.. до н.е.). Його вчення про атомізм виникло під впливом спостережень за станом і властивостями природних каменів, кераміки, бронзи і сталі.
io12d

Приблизно до того ж часу відноситься і філософія давньогрецького вченого Аристотеля, який встановив 18 якостей матеріалів: плавкість -неплавкість, в'язкість - крихкість, горючість - негорючість і т. п. Три відомих стану речовини (тверде , рідке і газоподібне) і відношення їх до енергії виражалося Аристотелем чотирма елементами: землею, водою, повітрям і вогнем, що з позицій фізики було певним досягненням.

ioar1

Остання зміна: неділя 25 грудень 2016 19:56