Wednesday, 1 April 2020, 9:37 PM
Site: Навчальний сайт ХНАДУ
Course: Вступ до фаху (Глушкова) (ВСФГ)
Glossary: 4.1. Завдання. Створи словник абітурієнта (50 балів)