Практичне заняття 9

Розрахунок параметрів системи управління запасами при наявності дефіциту