Практичне заняття 2

Розрахунок параметрів системи управління матеріальними потоками з фіксованим розміром поставки