Практичне заняття 1

Визначення потреби у матеріальному ресурсі на наступний рік різними методами