Практичне завдання 5.2. Загальні підстави розірвання трудового договору за ініціативоювласника або уповноваженого ним органу

Мета: охарактеризувати підстави та порядок припинення трудового договору 

На підставі аналізу чинного законодавства (КЗпП) необхідно вирішити завдання - модельну ситуацію:

Сорокін був звільнений з роботи за п. 3 ст. 40 КЗпП України за систематичне порушення трудової дисципліни, оскільки протягом року на нього було накладено два дисциплінарних стягнення.

У суді, куди він звернувся з позовом про поновлення на роботі, було встановлено, що ніяких письмових пояснень до накладення стягнень адміністрація від нього не зажадала. Крім того, профспілковий орган не давав згоди на звільнення.

Що розуміється під систематичним невиконанням трудових обов’язків? Чи підлягає Сорокін поновленню на роботі? Вирішить справу.

Відповідь надіслати у вигляді файлу.

Максимальна кількість балів за завдання - 20.