Практичне завдання 5.1. Трудові правовідносини. Трудовий договір.

Мета: порівняти трудовий договір з договором підряду

На підставі аналізу чинного законодавства (ЦК та КЗпП) необхідно вирішити завдання - модельну ситуацію: 

Петров уклав трудову угоду з адміністрацією стадіону “Спартак”, за якою його бригада зобов’язалася привести до належного порядку футбольне поле. Робота тривала 10 днів. Після закінчення роботи під час розрахунку Петров зажадав виплатити всім членам бригади винагороду за надурочні роботи. Адміністрація відмовилася, посилаючись на те, що хоч Петров і зазначався в договорі бригадиром, однак склад і навіть прізвища членів бригади в договорі не були вказані.

Як вирішити спір між Петровим і адміністрацією стадіону? Яка природа відносин, що виникли?

Відповідь надіслати у вигляді файлу.

Максимальна кількість балів за завдання - 20.