Практичне завдання 2.2. Система права

Визначте, до якої галузі права належать юридичні норми, що регламентують: а) права та обов’язки студентів; б) відносини між адміністрацією навчального закладу та його викладачами; в) правила прийому на роботу; г) підприємницьку діяльність людини; д) відповідальність за безквитковий проїзд у громадському транспорті; е) створення господарських товариств.

За виконання завдання 25 балів (по 5 за кожну вірну відповідь)