Структура за темами

 • Захист 11.11.20

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ
  засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.059.02 від 11 листопада 2020 р.
   
  1. Захист дисертації Абрамової Людмили Сергіївни «Теоретичні основи формування розподілених систем управління дорожнім рухом у містах» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи.
  Науковий консультант:
  доктор технічних наук, професор Нагорний Євген Васильович, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, завідувач кафедри транспортних технологій
  Офіційні опоненти:    
  доктор технічних наук, професор Поліщук Володимир Петрович, Національний транспортний університет, завідувач кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього руху
  доктор технічних наук, професор Шраменко Наталя Юріївна, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, професор кафедри транспортних технологій і логістики
  доктор технічних наук, професор Алексієв Володимир Олегович, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, професор кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій

  2. Розгляд заяви здобувача Худякова Ігора Валентиновича, старший викладач кафедри експлуатації суднових енергетичних установок, Херсонська державна морська академія. Дисертація:«Удосконалення методів оперативного контролю технічного стану транспортного засобу в умовах експлуатації» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук по спеціальності 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. 

  Науковий керівник: Грицук Ігор Валерійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри експлуатації суднових енергетичних установок Херсонської державної морської академії. 

  Робота виконана в Херсонської державної морської академії. • Онлайн семінар присвячений розгляду докторської дисертації Агєєва Максима Сергійовича на тему «Науково – технологічні основи підвищення експлуатаційних властивостей деталей, вузлів і агрегатів засобів транспорту в технологіях ремонту»

  У п’ятницю 27 листопада о 10 годині  відбудеться онлайн семінар присвячений розгляду докторської дисертації Агєєва Максима Сергійовича на тему «Науково – технологічні основи підвищення експлуатаційних властивостей деталей, вузлів і агрегатів засобів транспорту в технологіях ремонту» щодо можливості прийняття до захисту в спеціалізованій вченій раді Д 64.059.02.

  Науковий керівник д.т.н. професор Грицук І.В.

  Рецензенти від кафедри д.т.н., професор Полянський О.С., д.т.н. доцент Дубінін Є.О.

  Запрошуються всі бажаючі.

 • Секція 3

  • Секція 4