Курс-ресурс "Комп'ютерна графіка", розділ "Основи 3D моделювання в пакеті AutoCAD" призначений для студентів технічних спеціальностей 1 та 2 курсів