Характеристики облікової політики підприємства та механізми оподаткування нашої держави