Основною метою викладання курсу є розвинути в аспірантів комплексного уявлення про методологію та технологію проведення досліджень, а також професійних науково-дослідних компетенцій, що забезпечують здатність і готовність аспірантів до самостійного виконання науково-дослідної діяльності в економіці і менеджменті