Навчальна дисципліна "Інформаційні технології в керуванні АТЗ" розроблена доцентом кафедри Інформатики та прикладної математики Симбірським Г.Д. відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки магістрів напряму підготовки    "Автомобільний транспорт"  автомобільного факультету ХНАДУ (потік 5А, денна форма навчання) у 2019 р