Курс-ресурс для вивчення дисципліни "Аналіз господарської діяльності" для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 051 "Економіка"