Сергієнко, В.М. Контроль та оцінка рухових здібностей студентів у процесі фізичного виховання [Текст]: монографія / В.М. Сергієнко. - Суми: СумДУ, 2014. - 394 с.

Клацніть посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37076 щоб відкрити ресурс.