Теми тижня

 • 1 жовтня - 7 жовтня

  Змістовий модуль 1.Основи теорії тестів та методологія тестування

  Тема 1. Основи теорії тестів

  Мета: визначити сутність ключових понять теми («тест», «тестування», «результат тестування», «комплекс, батарея тестів», "інформативність", "надійність", "стабільність", "узгодженість" та "еквівалентність тестів"); виокремити етапи зародження вчення про тести,  охарактеризувати класифікацію рухових тестів та узагальнити властивості тестів.

 • 8 жовтня - 14 жовтня

  Змістовий модуль 1. Основи теорії тестів та методологія тестування

  Тема 2. Методологія тестування. Педагогічна оцінка результатів тестових вимірювань.

  Мета: ознайомитися з особливостями вибору тестів, умовами і частотою проведення тестування, реєстрації результатів тестування; навчитися переводити результати тестових випробувань у бальну систему.

  • 15 жовтня - 21 жовтня

   Змістовий модуль 2. Метрологічні основи контролю розвитку рухових здібностей

   Тема 3. Тестування рухових здібностей в зарубіжних країнах

   Мета: Ознайомитися та проаналізувати  технології комплексного тестування рухової підготовленості дітей, молоді та дорослого населення у зарубіжних країнах; навчитися проводити тестування за даними методиками та антропометричні вимірювання.

    

  • 22 жовтня - 28 жовтня

   Змістовий модуль 2.  Метрологічні основи контролю розвитку рухових здібностей

   Тема 4.1. Основні методики тестування розвитку рухових якостей людини.Тестування координаційних здібностей.

   Мета: Ознайомитися зі структурою координаційних здібностей; формувати уміння та навички тестування координаційних здібностей та обробки отриманих результатів.

   • 29 жовтня - 4 листопада

    Змістовий модуль 2.  Метрологічні основи контролю розвитку рухових здібностей

    Тема 4.2. Основні методики тестування розвитку рухових якостей людини.Тестування силових та швидкісних здібностей.

    Мета: Ознайомитися зі структурою швидкісних та силових здібностей; формувати уміння та навички тестування швидкісних та силових здібностей та обробки отриманих результатів.

    • 5 листопада - 11 листопада

     Змістовий модуль 2.  Метрологічні основи контролю розвитку рухових здібностей

     Тема 4.3 Основні методики тестування розвитку рухових якостей людини.Тестування здібностей до гнучкості та витривалості.

     Мета: Ознайомитися з видами гнучкості і витривалості; формувати уміння та навички тестування гнучкості, витривалості  та обробки отриманих результатів.