Завдання до самоконтролю (ТЕМА 8)

 1. Сутність і класифікація інвестицій.
 2. Зміст і завдання управлін­ня інвестиціями.
 3. Формування інвестиційної по­літики.
 4. Форми реальних інвестицій та особливості управління ними.
 5. Капітальні вкладення.
 6. Види інвестиційних проектів і вимоги до їх розробки.
 7. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів.
 8. Окупність капітальних вкладень та її розрахунок.
 9. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємств. Управління реалізацією реальних інвестиційних проектів.
 10. Порядок розробки бюджету капітальних вкладень.
 11. Управління джерелами фінансування капітальних вкладень.
 12. Амортизаційна політика підприємства.
 13. Використання прибутку.
 14. Інструменти довготермінового фінансування інвестицій.
 15. Визна­чення оптимальної структури джерел фінансування капітало­вкладень. Прогнозування джерел.
Остання зміна: четвер 28 травень 2020 17:32